Kvinnojouren
Kvinnojouren

Om Lycksele Kvinnojour

Kvinnojouren startade 1989.Vi får allt fler medlemmar, idag är vi över 50 st.

Vi arbetar efter Sveriges jämställdhetsmål.

Kvinnor har rätt att leva utan könsrelaterat våld!

Kvinnorna som sitter jour har utbildning i ämnet "mäns våld mot kvinnor".

Det här kan vi bland annat erbjuda:

  • Vi erbjuder stödinsatser för kvinnor som ringer eller bor hos oss.

  • Vi deltar även som stöd vid rättegångar, polisförhör, andra myndighetsbesök mm.

  • Vi  bistår med hjälp angående olika ansökningshandlingar och informerar om rättigheter och skyldigheter mm.

  • Vi ordnar även informations- och utbildningsdagar om ämnet "Mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer" för yrkesverksamma inom kommun, landsting, polisen, skolor m fl. 

  • Hos oss har alla avlagt tystnadslöfte.

  • Vi har hög tillgänglighet för press och massmedia.

Journumret 0950-37211

PG-nr 498 90 85-8

Vår Swish är: 123 313 6470

lycksele@roks.se · tel 0950-372 11

w10